FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्क

Document Title Documents
आर्थिक ऐन , २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को राजस्वको दररेट PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को राजस्वको दररेट PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७_0-12-55.pdf
आ.व. २०७६-७७ को लागि कर, दस्तुर विवरण PDF icon आ.व. २०७६-७७ को लागि कर, दस्तुर विवरण.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को मिति २०७५ साल पौस २६ को नगर सभाबाट स्वीकृत राजस्वको दररेट PDF icon चौथो नगर सभाबाट पारित राजश्व दररेट.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को राजस्वको दररेट PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको नँया दर रेट.pdf
जडिबुटी , सवारी साधन कर दर PDF icon जडिबुटी, सवारी साधन कर दर.pdf
पार्किंग कर PDF icon पार्किंग कर.pdf
सेवा, शुल्क र दस्तुर PDF icon सेवा शुल्क र दस्तुर.pdf
सम्पति कर PDF icon सम्पति कर.pdf

Pages