FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कक्षा ८ को ग्रेड वृद्धि परिक्षाको केन्द्र तोकिएको बारे जरुरि सूचना !!!

ग्रेड वृद्धि परिक्षा मिति २०७६ /०१/२८ गते शनिबार दिउसो ११ बजे देखि देहाय अनुसारको केन्द्रमा हुने जानकारी गरिन्छ |

सरभाइकल क्यान्सर र प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर सम्बन्धि सूचना

सरभाइकल क्यान्सर र प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर VIA/RH Screening(महिलाहरुमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर) तपसिल बमोजिमको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिन्छ |

Pages