FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA)

मेलम्ची नगरपालिकाले आ.व २०७८/७९ मा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) मा ८९.५% अंक प्राप्त गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिद्वारा गरिएको मुल्याङ्कन अनुसार अन्तिम नतिजामा सो अंक सहित जिल्ला प्रथम भएको छ ।

मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु

मेलम्ची नगरपालिका क्षमता विकास योजना (२०७९/०८० - २०८१/०८२)

Supporting Documents: 

राजश्‍व सुधार कार्य योजना

Supporting Documents: 

किशोरी तथा महिलाहरुको लागि निशुल्क शैक्षिक कक्षा र विभिन्‍न विषयमा तालिम संचालन सम्बन्धी सूचना !!

Supporting Documents: 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति - २०७९ , मेलम्ची नगरपालिका

Supporting Documents: 

Pages