FAQs Complain Problems

अन्तिम बील भुक्तानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा /लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
मेलम्ची नगरपालिकाको योजना शाखा /लेखा शाखा
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
 • उपभोक्ता समितिको निवेदन
 • उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय
 • योजना अनुगमन समितिको निर्णय
 • बिल भरपाई
 • योजना शाखाको सिफारिस 
 • प्राविधिकले तयार गरेको मुल्यांकन बिल
 • कार्य सम्पन्न भएको योजना स्थलको फोटो 
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • योजना सम्झौताका सबै कागजातहरु
 • अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले भुक्तानीका लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि 
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन