FAQs Complain Problems

अनुदान रकम वितरण विवरण

मेलम्ची नगरपालिका, पशु सेवा शाखाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नियमित रुपमा संचालनमा रहेको पशु सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम र पशु विमामा कृषकले ब्यहोर्ने रकमको ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमको लाभग्राही सूची प्रकाशन गर्ने प्रावधान भए बमोजिम श्रावण १ देखि फागुन मसान्त सम्मको अनुदान रकम वितरण विवरण