FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for bids of Thade Khola-Piple Road Repair Work

Invitation of bids for Construction Works of Ward-2 Office Building at Bhotechaur and Construction Works of Melamchi Bus Park

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

Supporting Documents: 

फटकशिला खानेपानी बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारे सूचना

आ.व २०७६/७७ को आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

Pages