FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कबाडी कर संकलनको लागि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 

CEONC सेवाको लागि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी करारमा लिनको लागि सूचना

Supporting Documents: 

सामुदायिक तथा छाडा कुकुर बन्ध्याकरणका लागि प्रस्ताव आब्हानको सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन तथा पुरानो पकेटको निरन्तरताको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

Pages