FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घटना दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

खाता बन्दि सम्बन्धमा

मेलम्ची नगरपालिकाद्वारा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको स्वत: प्रकाशन

जरूरी सूचना

स्थानिय सरकारको प्रथम कार्यकाल

Pages