FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मेलम्ची नगरपालिकाको वडागत योजना तथा वार्षिक विकास कार्यकम २०७९/८०

Supporting Documents: 

कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारम (का.स.मु)

मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

मेलम्ची नगरपालिकाकाे जरूरी सूचना

Pages