FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मेलम्ची नगरपालिका क्षमता विकास योजना (२०७९/०८० - २०८१/०८२)

Supporting Documents: 

राजश्‍व सुधार कार्य योजना

Supporting Documents: 

किशोरी तथा महिलाहरुको लागि निशुल्क शैक्षिक कक्षा र विभिन्‍न विषयमा तालिम संचालन सम्बन्धी सूचना !!

Supporting Documents: 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति - २०७९ , मेलम्ची नगरपालिका

Supporting Documents: 

मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व २०७९/८० को शाखागत बजेट

Supporting Documents: 

Pages