FAQs Complain Problems

ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला तथा बालबालिका शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
मेलम्ची नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • ६० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकको नागरिकताको प्रतिलिपि 
  • निवेदन सहित ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो