FAQs Complain Problems

अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन आवश्यक कागजपत्रहरु

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला तथा बालबालिका शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
मेलम्ची नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  •  वडा कार्यालयको सिफारिश,                                        
  • अपाङ्गता झल्किने पूरै शरीर देखिने फोटो 1 प्रति,
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति (16 वर्ष उमेर नपुगेका को हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निजको बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि),
  •  अटो साइजको फोटो 3 प्रति,
  •  जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकबाट प्राप्त गरेको अपाङ्गता परिचय पत्र भए सोको सक्कल  र
  • अगाडि चेक जाँच गरेको भए डाक्टरको रिपोर्ट (कान र आँखाको हकमा डाक्टरको रिपोर्ट अनिवार्य )