FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
आर्थिक ऐन , २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको कृषि विकास अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
मर्मत संभार विशेष कोष संचालन निर्देशिका, २०७८ PDF icon Marmat Sambhar Bishesh.pdf
समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि , २०७८ PDF icon विषयगत समिति गठन र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
संशोधित आर्थिक ऐन, २०७८ PDF icon संशोधित आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको बाल संजाल एबम् बाल क्लब गठन सञ्‍चालन सहजीकरण निर्देशिका , २०७८ PDF icon बाल संजाल एंव बालक्लव गठन तथा संचालन सहजिकरण निर्देशिका.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका , २०७७ PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका (1).pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सम्बन्धि कार्यविधि , २०७७ PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागि नगर स्तरीय समिति (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि ,२०७७ PDF icon मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागि नगर स्तरीय समिति गठन कार्यविधि मेलम्ची final.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७७ PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन कार्यविधि मेलम्ची नपा - final(1).pdf

Pages