FAQs Complain Problems

महिला तथा बालबालिका शाखा

महिला तथा बालबालिका शाखाबाट आ.व. २०७४/७५ मा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरु :

(क) दिवसीय कार्यक्रमहरुः

क्र.सं.
दिवसको नाम
कार्यक्रमको विषय
कार्यक्रम संचालन मिति
कैफियत


मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको दिवस

र्याली  र सडक नाटक प्रदर्शन कार्यक्रम  

२०७४/०५/२०  
 


बालदिवस
बालमैत्री स्थानिय शासन सम्बन्धि कार्यपालिका सदस्य र नगर बाल संजालहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम
२०७४/०५/२९  
 


लैङ्गीक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान
गैरसरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा वक्तृत्वकला  कार्यक्रम
नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १०
 


अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
चिया पकाउने र वक्तृत्वकला प्रतियोगीता
२०७४/११/२१  
 


अन्तराष्ट्रिय बालश्रम विरुद्धको दिवस
मा.वि. स्तरीय बक्तृत्वकला प्रतियोगीता

२०७५ /०२/२९ 

 

 

 

(ख) नियमित महिला विकास कार्यक्रम

क्र.सं.  
कार्यक्रमको नाम
संचालन स्थान
सहभागी संख्या

१ 
महिला समिति गठन, बस्तीस्तरमा
मे.न.पा.१३, फटकशीला
३५


सशक्तिकरण सहकार्य तालिम संचालन
श्री नमूना महिला बचत तथा ऋण स.सं.लि,मे.न.पा.१०, शिखरपुर     
४०


महिला संस्थाको अवस्था विश्लेषण तथा रणनीतिपत्र तर्जुमा कार्यशाला
श्री नमूना महिला बचत तथा ऋण स.सं.लि,मे.न.पा.१२, बाँसबारी
४०


महिला समितिका सदस्यहरुलाई अनुशिक्षण तालिम
श्री सरस्वती महिला विकास समिति, मे.न.पा.१३, फटकशीला  
३५


मनोसामाजिक सहयोग केन्द्र संचालन, सहकारी संस्थाद्धारा
श्री ईन्द्रावती महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., मे.न.पा., ११
हालसम्म ५४ जनालाई मनोपरामर्श