FAQs Complain Problems

मेलम्ची नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका नगरबासीहरुमा आफुले भोगचलन गरेको सार्वजनिक जग्गा स्वघोषणा मार्फत न. पा मा जानकारी गराउने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना