मेलम्ची नगरपालिकाकाे तेश्रो नगरपरिषदबाट पारित योजना तथा कार्यक्रम तथा निर्णयहरु

कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा

जरूरी सूचना

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट देहाय वामोजिम इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी तय भएकोले सो बमोजिम उपस्थितिको लागी सम्बन्धित वडा कार्यालयका वडा सचिव, वडा नागरिक मंच तथा सचतेनाकेंद्रका पदाधिकारीहरु, पूर्ब जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय बिध्यालय, संघ संस्था एवम सर्बसाधारणलाई उपस्थितिको लाग

मेलम्ची नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण

जनसहभागितामा अाधारित साैर्य सडक वत्ती जडानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना